Actioma

Actioma is een zelfstandige stichting gericht op de maatschappelijke activering van vrijwilligers uit met name levensbeschouwelijke kring.

Actioma is geworteld in het katholiek maatschappelijk activeringswerk dat wordt gevoed door het katholiek sociaal denken. Dit denken is in de huidige tijd actueel: vooral door de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus waarin opgeroepen wordt om zorg te hebben voor elkaar en de aarde.