Logo Apostolisch Genootschap

Apostolisch Genootschap

Wie?
Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving.

Wat?
We vormen gemeenschappen, organiseren ontmoetingen voor zingeving en levenskunst en leveren een concrete bijdrage aan een menswaardiger samenleving …

Waarom?
… omdat het in de wereld nodig is om duurzaam te leven vanuit solidariteit en met compassie.