Bijbels Museum

Het Bijbels Museum wil voor deze tijd relevante verhalen delen met een zo groot mogelijk publiek. Verhalen die met zingeving te maken hebben en mensen inspireren. We doen dat met reizende tentoonstellingen en activiteiten die we zelf of met coproducenten cureren.

Bijbels Museum
P/a Protestantse Diaconie Amsterdam.
Postbus 3606
1001 AK Amsterdam

Evenementen van Bijbels Museum