Basic CMYK

Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Deze gemeente behoort tot de oudste kerkgenootschappen in Amsterdam (sinds 1588), maar is springlevend. Voor meer informatie zie www.luthersamsterdam.nl.

De Diaconie is de ‘hulpclub’ van de kerk. Letterlijk betekent het woord diaconie ‘dienen’. De Diaconie helpt de kerk om dienstbaar te zijn in onze stad en onze wereld. Voor informatie over hoe we dat concreet maken.

De Diaconie is een vrijwilligersorganisatie van ruim 50 diakenen (vrijwilligers met als speciale taak ‘diaconie’) en diaconale vrijwilligers – vrouwen en mannen – en wordt ondersteund door een diaconaal bureau aan de Maasstraat 148 met vijf medewerkers.

Diaconaal Centrum In de Zwaan
Maasstraat 148 – 1079 BK Amsterdam