Doopsgezind Haarlem

Doopsgezind Haarlem is een open geloofsgemeenschap, die niet alleen op zondag maar ook doordeweeks bruist van de activiteiten. Haar thuisbasis is een verscholen 17e-eeuwse kerk in het centrum van Haarlem. Naast traditioneel kerkelijke activiteiten zet zij sinds een aantal jaren tal van eigentijdse projecten op. Dit alles met als doel om mensen te inspireren, hen met elkaar te verbinden en samen te zoeken naar zingeving.