GIDS-netwerk

GIDSnetwerk maakt concreet werk van een vitale lokale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden. Dat realiseren we met een stevig netwerk van mensen in de stad die dienstbaar zijn aan de zwaksten in de eigen buurt. Overal in Nederland zijn deze lokale netwerken in oprichting of opgericht. Deze verbinden en activeren mensen uit het bedrijfsleven, kerken, politiek, media, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs en kunst en cultuur. Samen lossen we concrete problemen op. Zo worden mensen, organisaties en de samenleving weer sterk.