Het Abrahamhuis vzw

HET ABRAHAMHUIS zorgt voor een dialoog tussen kerken en godsdiensten.
Het is gelegen in Genk.