Humanistisch Vredesberaad

Uitgaande van humanistische beginselen werken aan informatieverspreiding en bewustmaking; stimuleren en organiseren van discussies met betrekking tot vraagstukken van oorlog en vrede.

Speerpunten van het beleid zijn daarbij onder meer:

– aandacht voor humanistische aspecten van vredesopvoeding en vorming,

– geweldloze conflicthantering,

– samenwerking met andere vredesorganisaties bij acties, debatten en publicaties met betrekking tot maatschappelijke en politieke stellingname.