Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam

In 1968 nam rabbijn Awraham Soetendorp, gesteund door de student P.J.A. van Hessen, het initiatief te onderzoeken of er in Rotterdam voldoende belangstelling bestond voor de oprichting van een liberaal joodse gemeente. Er werd een werkgroep opgericht en een aanvang gemaakt met regelmatige bijeenkomsten in Rotterdam. In de hierop volgende jaren ontstond een gemeente met in 1970 ongeveer 20 tot 25 families. Het begin was gemaakt!