pax

PAX

Vredesorganisatie PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als PAX, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Sint Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Evenementen van PAX