logo 2

Protestantse Diaconie Amsterdam

De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. We ondersteunen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. In de regio’s van Amsterdam zijn we actief in het diaconaal opbouwwerk.
De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.

Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam