Radboud Reflects

Radboud Reflects organiseert lezingen voor iedereen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. De (internationale) wetenschappers die bij ons spreken, bieden je een vernieuwende en verdiepende kijk op de grote vragen van deze tijd.

Radboud Universiteit
Erasmusplein 1 k15.15
6525 HT Nijmegen

Evenementen van Radboud Reflects