Sichting Interreligieuze Dialoog - De Derde Kerk

Stichting Interreligieuze dialoog

De stichting is begin 2003 opgericht door studenten, docenten en medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Doel was en is aan de universiteit beschikbare kennis en ervaring toegankelijk(er) te maken. de stichting organiseert activteiten, zoals symposia en cursussen en heeft ook een heel informatieve nieuwsbrief. Ook werd een boekje uitgegeven met tips over het in praktijk brengen van interreligieuze dialoog onder de titel ‘interreligieus werken’.