STEK Den Haag

Stek, stichting voor stad en kerk, wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Met dit doel heeft Stek uiteenlopende projecten in Den Haag en directe omgeving. Het zijn projecten om mensen te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. Stek werkt in Den Haag met en voor mensen in de marge van de samenleving: mensen die leven onder de armoedegrens, eenzame ouderen, kinderen in achterstandsbuurten, asielzoekers en ongedocumenteerden. Stek heeft diverse maatjesprojecten, o.a. voor mensen met schulden, mensen in sociaal isolement, eenzame ouderen, slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld. Stek zet zich ook in voor interculturele dialoog en ontmoeting van mensen uit verschillende religies.

Evenementen van STEK Den Haag