Stella van de Wetering

arabist en werkzaam bij de faculteit Godgeleerdheid van de VU-universiteit te Amsterdam