Stichting Edward Schillebeeckx

De Stichting Edward Schillebeeckx stelt zich ten doel de geschreven, gedrukte, audio-visuele en andere materialen van en over het gehele oeuvre van prof. mag. dr. Edward Schillebeeckx te verzamelen, te ordenen, te bewaren en toegankelijk te maken. Zij wil aldus de geestelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke waarden van dit werk veilig stellen voor de toekomst en duurzaam overdragen. De Stichting wil deze doelstellingen verwezenlijken door samenwerking met de Orde der Dominicanen, die van haar kant gelijke doelstellingen nastreeft.