VOSABB_LOGO_DEF_CMYK_Logo VIERKANT

VOS ABB

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Bij VOS/ABB zijn ook 21 gemeenten en 39 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aangesloten. De leden, bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs, bepalen het beleid. Leden kunnen elkaar tijdens regiobijeenkomsten ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

De afkorting VOS/ABB is ontstaan toen in 1998 de Vereniging Openbare Scholen en de Algemene Besturen Bond fuseerden.

Houttuinlaan 8 • 3447 GM Woerden

telefoon: (0348) 405 200

e-mail: [email protected]

www.vosabb.nl en openbaaronderwijs.nu