Op deze site vindt u geen kant en klaar recept voor een Nieuw Wij, wel veel inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over wat daarvoor nodig is. We vragen het aan mensen op straat, in buurten, aan jongeren, aan lager- en hoger geleerden, aan bekende en minder bekende Nederlanders. Mensen en hun initiatieven, waarvan je niet wist dat ze bestonden, komen in beeld. En ook diegenen die sceptisch tegenover een Nieuw Wij staan krijgen een stem.

Hoe doen we dat?

 • Door hoogwaardige artikelen, columns, interviews op Nieuwwij.nl te publiceren en zo betrouwbare informatie en kennis over onszelf en ‘de ander’ te bieden.
 • Door best practices te laten zien en zo aan een genuanceerdere berichtgeving over culturen, religie(s) en levensbeschouwingen in Nederland bij te dragen.
 • Door deelnemers aan het onderwijs positief te leren omgaan met verschillen, en ze, als het niet anders kan, verantwoord te laten clashen.
 • Door jonge professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid te trainen hoe zij met elkaar en hun verschillen kunnen omgaan en zo hun verscheidenheid als meerwaarde ontdekken.

Nieuw Wij inspireert!

Nieuw Wij informeert en inspireert, stelt vragen en roept op tot eigen initiatief en is concreet, toegankelijk, realistisch en eigenwijs. Nieuw Wij verbindt de verschillen omdat we van Nederland houden. Bekijk de trailer.

Nederlandse versie Bron: www.youtube.com

Stichting Nieuw Wij

Post- en bezoekadres

Stichting Nieuw Wij houdt kantoor aan de Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP in Amsterdam.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van verbindingen op het gebied van cultuur, religie(s) en levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen en burgers.

Uitgangspunten

Nieuw Wij heeft twee hoofdactiviteiten:

 1. Het onderhouden van multimediale platform Nieuwwij.nl waarin een schat aan artikelen, interviews, video’s en informatie te vinden is over het leggen van verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij.
 2. Het uitvoeren van educatieve projecten en adviesdiensten over diversiteit en de dilemma’s in een cultureel en levensbeschouwelijk diverse samenleving. Hiervoor gebruikt de stichting de labels Nieuw Wij Leert, Nieuw Wij Werkt, Nieuw Wij Adviseert en Nieuw Wij Spreekt.

Financiën

De financiële middelen van de stichting komen voort uit:

 • opbrengsten van de activiteiten van de stichting, hieronder valt ook de eventuele verkoop van boeken en artikelen;
 • erfstellingen, legaten en schenkingen;
 • subsidies van overheidswege;
 • inkomsten door fondsenwerving;
 • inkomsten door sponsoring;
 • revenuen van het vermogen;
 • eventuele andere baten.

Aangezien de Stichting Nieuw Wij tot en met 31 december 2016 als ‘Project W!J’ onder de financiële verantwoording viel van de Stichting DSTS, heeft de stichting geen eigen jaarrekening over 2016 en eerdere jaren. De financiële afrekening van Project W!J is hier in te zien. RSIN-nummer: 853585222.

Bestuur

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

 • prof. dr. Manuela Kalsky – voorzitter
 • drs. Ida Overdijk – secretaris
 • dhr. Geert van Rumund – penningmeester
 • drs. Koos Spanjer – bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten die direct verband houden met hun bestuurswerk. Zij ontvangen verder geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van recente activiteiten

Voor een verslag van de recente activiteiten verwijzen wij naar onze brochure met het meest recente jaarverslag.

jaarverslag2017

In het jaarverslag worden diverse ontwikkelingen uit het voorbije jaar toegelicht. Voor 2018 en verder zijn de belangrijkste doelen: het doorontwikkelen van de website, het ontwikkelen van offline activiteiten (diensten), het opleiden van diversiteitstrainers, het bouwen aan een nieuwe community en de verdere verzelfstandiging van Nieuw Wij.

Het team van Nieuw Wij

De organisatie van Nieuw Wij bestaat uit een stichtingbestuur, een programmateam, een redactieteam en adviseurs/trainers voor onderwijs, overheid en bedrijven. Het stichtingsbestuur is voorgezeten door Manuela Kalsky. Het programmateam is voorgezeten door Enis Odaci en de redactie wordt aangestuurd door Greco Idema.