th

Aad Kamsteeg

Aad Kamsteeg is journalist, opiniemaker en onder meer betrokken bij Stichting Zelfbeschikking aan Molukkers en Papoea’s. Hij studeerde politicologie. In 1967 werd hij  buitenlandcommentator bij het Gereformeerd Gezinsblad wat later het Nederlands Dagblad werd. Daarvoor was hij twee jaar adjunct-secretaris bij het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) een voorloper van de ChristenUnie. In de jaren tachtig en negentig was hij ook werkzaam als buitenlandcommentator bij EO-actualiteitenrubriek Tijdsein. In 1997 was hij initiatiefnemer en hoofdredacteur van Christen Vandaag, een opinietijdschrift dat in 1999 fuseerde met opinieblad Koers tot cv·koers. In januari 2005 vertrok hij daar als hoofdredacteur. Kamsteeg doceerde van 1981 tot 2000 het vak Politiek Buitenland aan de Evangelische School voor Journalistiek.

Recente artikelen van Aad Kamsteeg