sl951LK__400x400

Alma De Walsche

Alma De Walsche volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden. Ze schrijft ook al jaren over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en -baanbrekers

Ze studeerde klassieke filologie, en de liefde voor Griekenland en de Griekse filosofie is en cours de route nooit geweken. Alma woonde vijf jaar in de Ecuadoraanse Andes, in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De ervaring in Latijns-Amerika voedde haar belangstelling voor de landbouw- en grondproblematiek en voor ecologische thema’s, maar ook voor grassroots-bewegingen en politieke analyses.

Met het artikel Guasuntos is een global village (uit Wereldwijd januari 2001) over de Ecuadoraanse migratie naar de VS won Alma De Walsche de Filip Decock prijs voor journalistiek in 2002. In 2013 won Alma de FRDO-persprijs voor haar artikels over duurzame ontwikkeling.

Recente artikelen van Alma De Walsche