Andres_edited

Andrés Pacheco Lozano

Onderzoeksmedewerker

Dr. Andrés Pacheco Lozano is assistent van de leerstoel Vredestheologie en -ethiek en onderzoeksmedewerker bij het Amsterdam Center for Religion and Peace and Justice Studies (ACRPJ). Hij promoveerde in 2020 aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam op het thema: Towards a Theology of Reconciliation: een pelgrimage van gerechtigheid en vrede om gebroken relaties in Colombia te helen. Andrés draagt bij aan de organisatie en het bijeenroepen van onderzoeksgroepen. Daarnaast geeft hij onderwijs en coördineert hij het eenjarige masterspecialisatieprogramma ‘Vrede, Trauma en Religie’ aan de VU-faculteit.

Recente artikelen van Andrés Pacheco Lozano