Bo-Hanna-pic

Bo Hanna

Student Frans en Midden-Oosten

Bo Hanna is geboren in Zweden, heeft Koptische-Egyptische wortels en groeide op in Nederland. Hij studeert Frans en Midden-Oostenstudies aan de UvA. Het is zijn ambitie om als Midden-Oostencorrespondent te werken om onzichtbare gebieden in beeld te brengen en er op een niet-Eurocentrische manier verslag van te doen.

Bo begon met schrijven nadat hij uit eigen ervaring worstelde met vraagstukken over identiteit, etniciteit, seksualiteit en de druk om aan de maatschappelijke norm te conformeren. Hij is freelance journalist en richt zich nu vooral op de thema’s etniciteit, gender en seksualiteit, bezien vanuit een intersectioneel perspectief.

Het is zijn doel om een nieuw verhaal te vertellen dat mensen stimuleert om een ieder lief te hebben die zij willen liefhebben. Bo wil ook een alternatieve blik bieden voor de dominante beeldvorming die vaak in westerse media te vinden is, waar thema’s over diversiteit gepromoot worden als Westerse verworvenheden.