davidrenkema

David Renkema

Bestuurder, onderzoeker en adviseur

David Renkema was tot 1 juli 2018 beleidsmedewerker en directeur van de stichting Oikos. Oikos opereerde op het snijvlak van mondiaal-lokaal, reflectie-actie en kerk-samenleving. Hij hield zich daar bezig met thema’s zoals religie en internationale samenwerking, internationale handel (fair trade), duurzaamheid en voedselzekerheid. Ook heeft hij ervaring als kwaliteitsmanager.

Momenteel is hij (onbetaald) bestuurder van de stichting DeZinnen te Den Haag en is hij betrokken bij de oprichting van de stichting Geloven in Samenleven. Hij is de auteur van Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos (2018).

David Renkema is beschikbaar voor toegepast onderzoek, advisering en projectmanagement op en rond de genoemde terreinen.

 

Recente artikelen van David Renkema