davidrenkema

David Renkema

Bestuurder, onderzoeker en adviseur

David Renkema was tot 1 juli 2018 beleidsmedewerker en directeur van de stichting Oikos. Oikos opereerde op het snijvlak van mondiaal-lokaal, reflectie-actie en kerk-samenleving. Hij hield zich daar bezig met thema’s zoals religie en internationale samenwerking, internationale handel (fair trade), duurzaamheid en voedselzekerheid.

Momenteel is hij (onbetaald) bestuurder van de stichting DeZinnen te Den Haag en is hij coördinator van de stichting Geloven in Samenleven. Hij is de auteur van Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos (2018).

David Renkema is te bereiken via zijn website www.davidrenkema.nl. Tenzij anders vermeld publiceert hij op persoonlijke titel.

Recente artikelen van David Renkema