Fernando 2023 Team Photo

Fernando Enns

Hoogleraar Vredestheologie en Ethiek

Prof. dr. Fernando Enns is hoogleraar Vredestheologie en Ethiek & directeur van het Amsterdam Centre for Religion, Peace & Justice Studies. Zijn onderzoek richt zich op vrede en gerechtigheid vanuit een theologisch en ethisch perspectief. Zelf geworteld in een vredeskerkelijke traditie en opgeleid als systematisch theoloog in de christelijke traditie, probeert Fernando de kwesties van vrede en gerechtigheid op een dialogische manier te benaderen: in dialoog met andere christelijke tradities (oecumenisch), met andere religies (interreligieus) en niet-gelovigen en met andere disciplines. Dit creëert nieuwe wijsheid voor vredesopbouw en transformatieve rechtvaardigheid in de praktijk. In die lijn van denken worden de uitdagingen en mogelijkheden van en voor verzoeningsprocessen dominant, evenals de zoektocht naar spirituele wortels binnen de geloofstradities om een rechtvaardige vrede na te streven.

Recente artikelen van Fernando Enns