Frits van Yperen

Cultuurfilosoof

Studeerde aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht gnostiek, hermetica en cultuurfilosofie

Recente artikelen van Frits van Yperen