janoffringa

Jan Offringa

Predikant en schrijver

Jan Offringa (1957) werd in 2004 predikant van de protestantse gemeente De Voorhof te Kesteren en vertrok in 2017 naar Wijk  bij Duurstede. Hij was vijf jaar voorzitter van Op Goed Gerucht, een beweging van moderne protestantse theologen.

Als auteur en redacteur was hij betrokken bij Liberaal Christendom (2016, 3e druk). Eerder leverde hij bijdragen aan de Doornse Catechismus (2010) en schreef hij over modern geloven in Na een gezonde geloofscrisis (2008, 3e druk).

Recente artikelen van Jan Offringa