Joska-vd-Meer

Joska van der Meer

Trainer

Joska daagt mensen uit om hun eigen identiteit te ontdekken en te laten zien. In haar werk als katholiek pastor in een kerk in een multiculturele wijk is ze oa betrokken bij interreligieuze gesprekken, creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren én vormgeving van rituelen op belangrijke levensmomenten voor christenen uit alle delen van de wereld. In wijk- en stedelijke activiteiten zoekt ze naar verbindingen tussen mensen van verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Ook haar kennis als theoloog, docent Levensbeschouwing en opleidingen in geestelijk leiderschap, management en diversiteitstrainer zet ze graag in voor Nieuw Wij om een bijdrage te leveren aan een wereld waar ruimte is voor ieders eigenheid en eigen-wijsheid.