Marianne-Mak

Marianne Mak

Marianne Mak is notulist bij het Overlegorgaan Joden Christenen en Moslims (OJCM), communicatiemedewerker en tekstschrijver.

Recente artikelen van Marianne Mak