Selma Ablak

Selma Ablak

Voorzitter Platform ZijN

Selma Ablak is voorzitter van het Platform ZijN. In het dagelijks leven zet zij zich in voor een sterke maatschappelijke positie van vrouwen en een meer gelijkwaardige en inclusieve samenleving.