sigrid

Sigrid Coenradie

(Vernieuwings)predikant in de Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Dr. Sigrid Coenradie deed onderzoek naar het begrip plaatsbekleding in het werk van Shusaku Endo.

Recente artikelen van Sigrid Coenradie