GroenLinks-Gelderland-Susanna-Kamminga-555×555

Susanna Kamminga

Jurist en geestelijk verzorger

Susanna Kamminga is jurist en geestelijk verzorger. Zij heeft van 2004 tot en met 2010 gewerkt bij het Openbaar Ministerie. Van 2010 tot en met 2017 heeft ze achtereenvolgend de masters Interreligieuze Spiritualiteitsstudies (Nijmegen), geestelijke verzorging, Religiewetenschappen (Nijmegen) en Cultural Dimensions of Christian Spirituality (Rome) gevolgd.

Susanna is als vrijgevestigd geestelijk verzorger werkzaam bij Aan de stamtafel en als voorganger opgenomen in het convent van voorgangers
van Vrijzinnigen Nederland.

Sinds 2021 verzorgt Susanna als geestelijk verzorger samen met een ervaringsdeskundige en in opdracht van D3rde Verdieping, Centrum voor Levensvragen en suïcidepreventie in de regio Arnhem, lotgenotenavonden voor gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagenaffaire en begeleidt zij gedupeerde ouders en gedupeerde kinderen in individuele gesprekken.

Recente artikelen van Susanna Kamminga