thomoo

Thomas Hontelez

Religiewetenschapper en docent levensbeschouwing

Thomas Hontelez is religie­wetenschapper en docent levens­beschouwing. Hij liep in 2014 een pelgrimstocht van Nijmegen naar lstanbul. Sindsdien is pelgrimeren een wezenlijk onderdeel van zijn leven en begeleidt hij tochten voor de Franciscaanse Beweging. Hij is nauw betrokken bij de Walk of Wisdom, een eigentijds pelgrimsritueel.

Recente artikelen van Thomas Hontelez