Thomas Quartier

Thomas Quartier osb

Monnik en theoloog des vaderlands

Thomas Quartier (1972), monnik van de Abdij Keizersberg in Leuven, is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Dit jaar is hij Theoloog des Vaderlands. Onlangs verscheen zijn boek Blijven.

Recente artikelen van Thomas Quartier osb