Wanita Adjiembaks

Wanita Adjiembaks

Trainer Nieuw Wij Leert

Wanita is religie-en conflictadviseur en begeleidt naast haar freelance werk voor Nieuw Wij een aantal welzijnsprojecten in Den Haag. Zij weet uit eigen ervaring hoe ingewikkeld het is om je tussen twee culturen in te begeven. Ze gaat graag met jongeren die dit ook ervaren aan de slag op het gebied van empowerment en bewustwording. Ook weet ze vanuit haar studie veel te vertellen over levensbeschouwing en mag je haar alles vragen over haar eigen Hindoestaanse achtergrond.