Wout-Gelderloos

Wout Gelderloos

Trainer

Wout Gelderloos is de Wijkondernemer. Vanuit zijn eenpersoons netwerkorganisatie ondersteunt hij gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemersverbanden en wijkpartijen bij de aanpak van hardnekkige problemen in de wijk. Wijkgericht werken zit hem als een maatpak. Vanuit de problemen maar vooral ook de kansen in de wijk zoekt hij effectieve oplossingen, die vaak het blikveld van verschillende beleidssectoren ontstijgen. In een rijk geschakeerde loopbaan van 30 jaar heeft Wout zijn talen leren spreken:

  • de taal van probleemjongeren, oudkomers, nieuwkomers en traditionele wijkbewoners;
  • de taal van rijks- en gemeenteambtenaren, Kamerleden, wethouders en burgemeesters;
  • de taal van hoofdcommissarissen, directeuren van welzijnsinstellingen en corporaties;
  • de taal van ondernemers, zwak en sterk;
  • de taal van het vastgoed.

Effectieve samenwerking vraagt erom dat je mensen met al hun verschillen met elkaar verbindt. Eerst dezelfde taal spreken en van daaruit samen de uitdaging aangaan. Waar vinden we elkaar en waar kunnen we elkaar versterken?