PRIVACYVERKLARING STICHTING NIEUW WIJ

Stichting Nieuw Wij, gevestigd aan Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP te Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Nieuw Wij
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Telefoon: 020-6235721
Mail: [email protected]

Wie zijn wij

Stichting Nieuw Wij bevordert verbindingen op het gebied van cultuur, religie(s) en levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen.

We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig, behoorlijk en transparant. Nieuw Wij besteedt aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor pagina’s van andere organisaties die aan onze site gelinkt zijn en die mogelijk een ander privacybeleid voeren.

Geregeld bekijken wij of ons privacybeleid actueel is. Check daarom regelmatig op deze pagina de meest recente versie van onze privacyverklaring.

Zo verzamelen we persoonsgegevens

We registreren bijvoorbeeld uw gegevens als u:

 • contact hebt met iemand van onze organisatie
 • zich aanmeldt voor (een van onze) nieuwsbrieven
 • zich registreert en aanmeldt op onze websites en onze websites/ apps bezoekt
 • deelneemt aan een enquête of onderzoek
 • ons financieel steunt
 • een artikel voor onze website schrijft, of u wordt geïnterviewd

Voor deze doelen verwerken wij persoonsgegevens

Nieuw Wij verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te kunnen bellen of e-mailen voor het maken van onze journalistieke producties
 • u de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken
 • uw betaling, donatie of gift af te kunnen handelen
 • onze nieuwsbrief, al dan niet digitaal, toe te kunnen sturen
 • u te informeren over wijzigingen van ons aanbod
 • uw gedrag op de website te analyseren met het doel de website te verbeteren en ons aanbod beter af te stemmen op uw voorkeuren.
 • gegevens te kunnen overleggen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals fiscale gegevens voor belastingaangiften.
 • uw verstrekte gegevens – verstrekt via onze onderzoekmethoden (enquête, interview en dergelijke) – te kunnen analyseren

Om deze persoonsgegevens gaat het

Nieuw Wij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn de (mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst die u van ons afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Portretfoto’s in geval van journalistieke producties

Dit zijn de bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Jongeren

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Politiek

Als u bij een enquête of onderzoek vragen beantwoordt met betrekking tot politieke voorkeuren, worden deze vastgelegd voor analysedoeleinden. Als een of meerdere leden van de redactie, of namens de redactie, voor een artikel naar uw politieke voorkeuren en meningen vraagt, worden deze niet bij uw klantgegevens opgeslagen en uitsluitend voor die ene journalistieke productie gebruikt.

Levensbeschouwing

Als u bij een enquête of onderzoek vragen beantwoordt met betrekking religieuze voorkeuren, stroming en/of kerkgenootschap, worden deze vastgelegd voor analysedoeleinden. Als een of meerdere leden van de redactie, of namens de redactie, voor een artikel(-serie) vragen hierover stelt, worden deze niet bij uw klantgegevens opgeslagen en uitsluitend voor die ene redactionele actie gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij doen niet aan geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben. Wij bedoelen hiermee dat we geen IT-diensten gebruiken die geautomatiseerd en zonder tussenkomst van mensen, uw surfgedrag analyseren.

Bewaartermijnen

Nieuw Wij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, geslacht, geboortedatum, -plaats en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mail)
  Bewaartermijn: 5 jaar
  Reden: Ter bevordering van onze community
 • Profielinformatie website account
  Bewaartermijn: 5 jaar
  Reden: Ter bevordering van onze community
 • Websitestatistieken (zoals IP, surfgedrag, locatie, browser, apparaat)
  Bewaartermijn: 2 jaar
  Reden: Ten behoeve van het verbeteren van ons aanbod via onze website
 • Financiële gegevens (zoals uw bankrekeningnummer)
  Bewaartermijn: 7 jaar
  Reden: Door wettelijke (fiscale) verplichtingen
 • Gegevens verwerkt in journalistieke producties
  Bewaartermijn: Voor de duur van het bestaan van de website
  Reden: Ter bevordering van onze organisatiedoelstellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuw Wij verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. U kunt denken aan clouddiensten, leveranciers van CRM-software, distributiebedrijven en wetenschappelijke onderzoeksinstituten.

Met een verwerkersovereenkomst zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nieuw Wij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Internationaal dataverkeer

Wij verwerken persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens ook in landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als ‘veilig’. Dit zijn landen of dienstverleners met een adequaat beschermingsniveau.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Nieuw Wij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden voor een volgend bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door Nieuw Wij.nl:

Statistieksoftware

Nieuw Wij gebruikt Piwik, Google Analytics en OneStat als bronnen voor webstatistieken.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Nieuw Wij inzage in het bezoek op de website. U kunt denken aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Nieuw Wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Nieuw Wij kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Nieuw Wij gebruikt tijdelijk ook het privacyvriendelijke Piwik en tevens OneStat om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende aanbieders van statistiekensoftware.

YouTube

Een ingesloten YouTube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.

Inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze contactpersoon, die bovenaan deze verklaring is genoemd.

Wij verstrekken niet ‘zomaar’ gegevens. Om zeker te zijn dat u het verzoek doet, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen met uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, uw paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

U krijgt binnen acht weken een reactie op uw verzoek.

Klachten

Bent u ontevreden over de wijze waarop Nieuw Wij met persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u dat bij kenbaar maken aan onze contactpersoon, die bovenaan deze verklaring is genoemd.

Iedere klacht nemen wij serieus. U kunt uw klacht digitaal of per post insturen. U krijgt een schriftelijke reactie op uw klacht binnen vier weken.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beeldrecht

Nieuw Wij respecteert het eigendomsrecht van derden en stelt de inhoud van Nieuwwij.nl met de grootste zorg samen. Mocht er desondanks abusievelijk beeldmateriaal gebruikt zijn waarop copyright rust, of een schending van de privacy van personen of organisaties bewerkstelligt, neem dan contact op voor directe aanpassing.

Huisregels

Nieuw Wij is een open platform waar mensen hun mening, visie en levensovertuiging kunnen en mogen delen. Daarvoor biedt Nieuw Wij de mogelijkheid om te reageren op artikelen. Voor de aard en inhoud van reacties heeft Nieuw Wij huisregels opgesteld, deze zijn hier na te lezen.