verus_Wij_EO

Beste docenten en trainers,

Op deze onderwijspagina vindt u vijf lesvideo’s met bijbehorende werkvormen. De naam van de lessenserie is ‘Sign of the Times’, naar de gelijknamige documentaire-serie Sign of the Times van de EO. Geeft u burgerschap, levensbeschouwing, maatschappijleer of mentorles?

U kunt nu beginnen met een les over democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en leiderschap. Starten met een les? Klik dan op de video’s met bijbehorende PDF links met een passende lesvorm. Meer toelichting over de lessen en de documentaire-serie vindt u ook op deze pagina.

Achtergrond

ELIF-SHAFAK

“Overal zie je dat het vrouwen zijn die de voorhoede vormen van emancipatie- en bevrijdingsstrijd”

Een gesprek met het creatieve team achter de serie.

divider

Les 1: Democratie

sign-democratie-pdf

In de aflevering komt aan de orde hoe democratische waarden onder druk kunnen komen te staan. Ook in Europa worden de rechten van burgers soms beperkt. En: de stem van minderheden moet gehoord worden in een democratie. De essentie van democratie is niet dat de meerderheid beslist, maar dat een meerderheid bij besluiten ruimte laat aan opvattingen van minderheden.

divider

Les 2: Klimaat

sign-klimaat-pdf

Deze aflevering gaat onder andere over de strijd van de Schotse Polly Higgins om ecocide juridisch strafbaar te stellen. Als advocaat wil zij dat het recht toegepast wordt om de aarde en de mensheid als geheel te beschermen.

divider

Les 3: Religie

sign-religie-pdf

Geloof is heel belangrijk in het dagelijks leven van miljarden mensen. Wereldwijd is er een grote diversiteit in religies en geloofsovertuigingen. Tegelijkertijd kan religie voor conflict, spanning en ongelijkheid zorgen.

divider

Les 4: Ongelijkheid

sign-ogelijkheid-pdf

Heeft iedereen dezelfde rechten? Dezelfde kansen en mogelijkheden? Of is de realiteit toch anders?
In deze aflevering speelt ongelijkheid tussen man en vrouw een belangrijke rol, maar er komen nog veel meer uitingen van ongelijkheid aan bod.

divider

Les 5: Leiderschap

sign-leiderschap-pdf

De documentaire laat zien dat hoe jong of oud je ook bent, je altijd verantwoordelijkheid kunt nemen voor verandering. Wat is leiderschap en wat maakt iemand een goede leider?

 

Sign – banner 1

Over het lesmateriaal

Sign of the Times in de klas is ontwikkeld ter inspiratie en invulling voor burgerschap in de klas. Dat gebeurde in samenwerking met Verus, Vinke Vision b.v. en natuurlijk de EO, waarvan Sign of the Times afkomstig is. De vijf thema’s uit de documentaire-serie zijn democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en leiderschap en zo zijn de lessen ook opgedeeld. Deze thema’s zijn stuk voor stuk actueel, relevant en een goede kapstok om met uw leerlingen of studenten verder te praten over wie zij zijn en hoe zij zich als actieve burgers verhouden tot de samenleving. Een samenleving die volop in beweging is. Het materiaal uit deze documentaireserie is te gebruiken om relevante thema’s de klas in te brengen, maar óók om leerlingen en studenten echt aan te zetten tot actie.

Jongeren en identiteit: in ontwikkeling

Bovenal vinden we het bij Nieuw Wij belangrijk dat jongeren begeleid worden bij hun identiteitsontwikkeling. Wie ben jij, wat kenmerkt jou? Welke mening past daarbij en hoe verhoud jij je daarmee tot de wereld? De werkvormen die bij de lesvideo’s horen zijn dan ook sterk gericht op het bepalen van je eigen positie en perspectief op de maatschappelijke thema’s. Wat is jouw ideale leider? Hoe positioneer jij je in het debat over het klimaat? Wat is jouw godsbeeld? Vind jij jouw school democratisch? Waarom wel of niet?

Burgerschapsdoelen

Ook past deze lessenserie bij andere hoofddoelen voor burgerschap. Door de overheid en Stichting Leerplan Ontwikkeling zijn drie grote burgerschapsdoelen vastgesteld: democratie, participatie en identiteit. Bij al die leerdoelen zijn weer subcategorieën te verdelen: aanleren van vaardigheden en opdoen van kennis. Bij elke Sign of the Times-werkvorm staat daarom een aantal leerdoelen aangevinkt dat van toepassing is.

Hoe werkt het?

Op deze pagina vindt u per thema 1 lesvideo van ongeveer 20 minuten. Daarbij past elke keer één specifieke les. Dit zijn specifieke werkvormen uit het Nieuw Wij gedachtegoed. De werkvormen dienen ter inspiratie en opzet, want als docent of trainer ben je natuurlijk wel de belangrijkste ‘vertaler’ van het materiaal.

Meer informatie?

Naast de specifieke werkvormen die wij aanbieden, hebben we ook andere docenten en trainers gevraagd lessen met ons te delen. We maken deze binnenkort beschikbaar voor u via een ander onderwijsproject. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten of leren over onze werkvormen? Mail dan naar Agnes van der SLuijs. [email protected].

divider

Sign of the Times partners

De documentaireserie en de afgeleide lesvormen zijn in samenwerking met de EO, Verus en Vinke Vision b.v tot stand gekomen. Dit onderwijsproject is financieel mede mogelijk gemaakt door onderstaande gewaardeerde partners.

 

Sign – logo partners