De briefwisseling zal over verschillende onderwerpen gaan. In de eerste brief van Mikkers ligt de focus op de interpretatie van heilige teksten, oude theologische conflicten en homoseksualiteit in de kerk. Voorberg zal volgende week met een antwoord komen. Beide mannen zijn vrij om tijdens de briefwisseling met andere onderwerpen te komen. Lezers van de brieven zijn van harte uitgenodigd mee te denken en te reageren!

Beste Rikko,

Al een tijdje ben ik van plan om je te schrijven. Ik zou graag met je in gesprek willen over de wijze waarop het christelijk geloof in de 21ste eeuw aanvaardbaar is. Ook al verblijven we alle twee in een heel ander deel van de christelijke kerk, toch heb ik de indruk dat we ons alle twee bezig houden met het zoeken naar nieuwe wegen om mensen te betrekken bij het christelijk geloof.

Mijn achtergrond is anders dan de jouwe. Ik kom uit het gemoedelijke Brabant en ben van huis uit katholiek. Ik ben opgegroeid met de waarde van het relativeren. Ook van het geloof. Laat de pastoor maar kletsen; wat weet hij ervan? De man heeft geen kinderen. Dat zijn de zinnetjes uit mijn jeugd. Nu heb ik zelf ook geen kinderen, dus wat dat betreft kun je wat ik schrijf direct terzijde schuiven.

Tijdens mijn studie theologie heb ik de keuze gemaakt voor de remonstranten. Ik vond dat deze kerk in de buurt kwam van het vriendelijke katholicisme waarmee ik ben opgegroeid. En het was voor mij een kerk die altijd pogingen heeft ondernomen om het geloof dicht bij mensen te brengen, om de tijdgeest recht te doen.

Ik heb trouwens met veel plezier jouw boek gelezen dat je samen met Martijn Horsman hebt geschreven, De manipulator. Dit boek kan ik echt aanraden aan degenen die meelezen met deze brief. Ik meen daarin te lezen dat het jou om iets anders gaat. Dat je bereid bent om woorden niet in steen te beitelen maar deze zo te boetseren dat ze ook nu nog tot de verbeelding spreken. En toch zit daar voor mij ook een vraag. Doen we de complexiteit van leven wel recht als we de Bijbel als heilig sjabloon zo naast ons leven leggen, zelfs als we hierin zo oprecht en eerlijk mogelijk zijn? Ik deel jouw waardering voor Bijbelverhalen en de kracht die deze verhalen bezitten om zaken te verhelderen. Maar ergens gaat er soms ook iets mis. Je zou namelijk verwachten dat het gesprek over wat verbanden doet oplichten probleemloos is. Maar dat is het soms niet.

We hebben alle twee wel eens in de vuurlinie gestaan van een theologisch debat. De social media maken de heftigheid van religieuze meningsverschillen ook meteen zichtbaar. Wat maakt een gesprek over religie tussen mensen die er anders over denken toch zo moeilijk? Hoe was dat voor jou toen je duidelijk merkte dat mensen het niet met je eens waren? Ik  waag het toch maar om twee thema’s aan te snijden waarvan ik benieuwd ben hoe jij daar tegen aan kijkt. Twee mogelijk hete aardappels dien ik op.

Mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk hoe jij aankijkt tegen oude theologische conflicten. Of om heel precies te zijn: hoe belangrijk zijn voor jou teksten als een Nederlandse geloofsbelijdenis of artikelen tegen de remonstranten? Zijn vanuit jouw gereformeerde achtergrond deze teksten een levende letter? En wat is nastrevenswaardig in jouw geloof? Gaat het jou om de waarheid of ben je op zoek naar iets anders?

Mijn tweede vraag heeft te maken met een thema waarover ik in kerken steeds weer struikel. Mijn huwelijk was nooit mogelijk geweest als de samenleving had geluisterd naar de roep die klinkt uit de gereformeerde kerken als het gaat over homo’s. Je mag het wel zijn maar je mag het niet doen. Wat dat betreft voel ik mij veiliger bij artikel 1 van de grondwet dan bij de Bijbeluitleg die in deze kerken wordt gevolgd. Ik ben benieuwd of de woorden “wat God bij elkaar brengt zal de mens niet scheiden” voor jou toch op een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht van toepassing zijn.

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik zelf niet in de kerk ben getrouwd. Mijn man wilde dat niet. “Jouw werk is niet mijn hobby” zegt hij dan liefdevol. Het compromis was een extra lang gebed voor het eten tijdens de dag van het huwelijk. In dat gebed speelde homo of hetero geen rol, dat ging over de liefde.

Ik zie uit naar je reactie en wees vrij om met eigen vragen te komen. Ieder heeft zo zijn thema’s.

Hartelijke groet,
Tom Mikkers

Tom Mikkers

Theoloog

Remonstrants theoloog en werkzaam bij de Evangelische Omroep
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.