Ik had onmogelijk kunnen weten dat het antwoord al besloten lag in wat ik eerder op mijn scheurkalender had gelezen: “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”. Deze quote van Eleanor Roosevelt vat het samen: de toekomst is voor hen die geloven in de schoonheid, waarde en noodzaak van hun dromen. En alleen bij hen zal crowdfunding op een succes uitlopen.

Keihard werken

Voordat ik kom tot het eigenlijke verslag van de bijeenkomst is het van belang wat langer stil te staan bij die toekomst waar we het hier over hebben. Het is namelijk in die toekomst waar crowdfunding zich echt zal gaan manifesteren. Om tot deze manifestatie te komen ontkom je niet aan een onzeker zoeken naar de juiste manieren en methodes. Het is het loslaten van het oude bekende en het betreden van het onbekende nieuwe. Op dit moment bevinden wij ons in een overgangsfase, en in die fase gaan de dingen niet vanzelf. Zeker crowdfunding niet, wat ook één van de rode draden blijkt tijdens de bijeenkomst. Crowdfunding is keihard werken, nog meer werken en niet opgeven. Ook moet je gepassioneerd, onderscheidend, communicatief vaardig, enthousiasmerend, creatief en slim zijn. Je moet een uniek concept hebben en een goed verhaal. De moed zou je in de schoenen zinken – of toch niet?

Crowdfunding èn zingeving hip en happening

Feit blijft dat er op het kleine en relatief onbekende Geloofinjeproject.nl in korte tijd zoveel geld is binnengehaald. Hoe kan dat toch? Heel simpel: zowel crowdfunding en zingeving zijn hip en happening. Hiermee vult Geloofinjeproject.nl een gat in de markt. Eric van den Berg, eigenaar van ISI Media en één van de sprekers, duidt dit met de songtekst van singer songwriter Jessie J: “It’s not about the money, money, money. We don’t need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag”. De toekomst wordt gebouwd door individuen die de wereld wat mooier willen maken, geld is daarbij van ondergeschikt belang. Een hoopvolle boodschap die ook terug te lezen is in De Trendrede van 2015:

“De toekomst is aan ongemiddelde mensen die gezamenlijk hun toekomst orkestreren. We moeten nog vertrouwd raken met al die nieuwheid om ons heen, de schoonheid van het perspectief ontdekken en de grammatica van de nieuwe taal leren begrijpen. Pas wanneer we er woorden voor hebben, kunnen we werkelijk verbinding maken met nieuwe inhoud. Ontkoppeld van absolute waarheid zoeken we naar nieuwe verankering in menselijke waardigheid. We gaan het komende jaar inzoomen én uitzoomen, maken én loslaten, vallen én opstaan. We roepen 2015 uit tot het jaar waarin we onszelf bevragen op onze betekenis. De vragen die we durven te formuleren zetten de toon voor wat we nog gaan ontdekken. Wij denken de afgelopen vijf jaar het begin van een wondermooie toekomstmelodie gehoord te hebben”.

Crowdfunding: moeilijk en lastig of spannend en haalbaar?

Deze toekomstvisie buigt moeilijkheden om naar kansen, maakt van crowdfunding een realistische en haalbare manier om je dromen te verwerkelijken. Aan de realiteit zelf verandert het misschien niets – het blijft hard werken -, maar aan je houding ten opzichte van deze realiteit verandert juist alles. Je focust je op het licht, in plaats van op de schaduw. In dit licht krijgt dan uiteindelijk ook de ‘geloof in crowdfunding’-bijeenkomst een heel andere kleur. Het is niet meer ‘moeilijk, moeilijk’, maar juist spannend, boeiend en activerend. Een kijkwijze die het verschil maakt.

Maar nu ter zake. Hoe moet je dat crowdfunding eigenlijk aanpakken?

Spreiding als toverwoord

Gerko Last, de eerste spreker en tevens communicatie- en fondsenwervingsadviseur, stelt dat ‘spreiding’ het toverwoord is. Vermogensfondsen raken steeds meer uitgeput, waardoor het noodzakelijk is om je fondsen ook op andere plekken te werven. Crowdfunding is daar heel geschikt voor. We zijn in een tijd beland waarin particuliere donateurs onmisbaar zijn geworden, dus het is van belang dat je je project zo weet te verkopen dat die donateurs willen geven. Dat betekent onderscheidend zijn en investeren in goede PR. Maar bovenal moet je bereid zijn er heel veel tijd, energie en wilskracht in te stoppen. Het zijn de lessen die hij leerde toen hij als adviseur betrokken was bij het project Nijkleaster, een protestants klooster in Jorwert. Om dit klooster te realiseren hadden ze in totaal 160.000 euro nodig. Ze gingen in gesprek met de provincie Friesland, die bereid was 42 procent van het totaalbedrag te betalen. Voor de overige 80.000 euro vestigden ze hun hoop op vermogensfondsen, die uiteindelijk maar 18.000 euro gaven. Ze hadden een fantastisch plan gemaakt, maar zaten nu nog met een gat waarvan ze niet wisten hoe ze dat moesten vullen. Uiteindelijk investeerden ze met man en macht in hun laatste strohalm; de ‘crowd’. Ze maakten folders, een website en stuurden vier ‘verkopers’ op pad. Daarbij verzonnen ze iets geks  – wat ook een onmisbaar ingrediënt is bij crowdfunding -, namelijk dat mensen niet minder dan 1000 euro mochten geven. Binnen zes weken hadden ze 80.000 euro opgehaald, grotendeels van mensen die ze zelf kennen.

Steun persoonlijk netwerk essentieel

Een prachtig resultaat, bereikt na hard werken. Maar dat resultaat was niet mogelijk geweest zonder een eigen (groot) netwerk. Alleen dan heeft het crowdfunden kans van slagen. Het is iets wat bij alle sprekers die middag terug komt. Zo ook bij Anne Dijk, directeur van FAHM Instituut, die crowdfunding onder moslims onder de loep neemt. Ondanks haar observatie dat dit nog amper onder moslims voorkomt, is ze positief gestemd over de toekomst. Een kwestie van het goed aanpakken: je moet het project zo concreet mogelijk maken, het brengen als een nieuwe manier om invulling te geven aan sadaqah (vrijwillige liefdadigheid) en investeren in een relevant netwerk.

Toekomstmuziek

De laatste spreker voor de pauze was Eric van den Berg. Hij schetste een beeld van de geldstromen in de toekomst. Het was wat lastig te volgen, onder andere door de vele Engelstalige vaktermen. Daarbij was het onhelder op welke manier crowdfunding de rode draad vormde van zijn verhaal. Wel was het interessant om te horen dat crowdfunding in principe iets van alle tijden is; de katholieke kerk deed niets anders middels de aflaten van haar parochianen. Maar ook dat het steeds belangrijker zal worden, vanwege de tendens om meer waarde te hechten aan lokale producten en projecten, en dat er meer en meer belang wordt gehecht aan inhoud en passie.

Na de pauze was het tijd voor de workshops. Er waren twee workshops waaruit men kon kiezen. Allereerst de workshop over “Is crowdfunding iets voor mijn organisatie? En: hoe zorg ik ervoor dat mijn crowdfundingactie een succes wordt?”, verzorgd door Anne Stael, eigenaar van Zienwatonzichtbaaris. Workshop nummer 2 over “De toekomst van crowdfunding in Nederland” werd verzorgd door Ivo Sicking, bestuurslid van Stichting Geloofinjeproject.nl.

Stappenplan naar succes

Ik koos voor de workshop van Anne Stael, die praktisch uiteenzette wat je kunt doen om het crowdfunden tot een succes te maken:

  • Maak mensen eigenaar van jou project (van begin tot eind). De kunst is mensen te verleiden. Ze geven niet alleen omdat ze het project zo prachtig vinden, maar ook vanwege de persoon die achter de organisatie zit. Het is dan ook essentieel om het project één authentiek gezicht te geven. Een gezicht dat mensen raakt, dat dichtbij komt.
  • Als het kan, betrek er dan prominente figuren bij. Hun netwerk zorgt ervoor dat er meer ogen op jouw project zijn gericht.
  • Maar er iets leuks van! Bedenk een ludieke actie.
  • Zorg voor een haalbaar bedrag.
  • Denk vanuit de klant, houd het concreet en test wat je geschreven hebt op aanspreekbaarheid.
  • Zet het pas op een crowdfundingplatform en op social media wanneer je weet dat er voldoende geld binnen zal komen via je directe netwerk; de mensen die je goed kent. Als je hen niet mee hebt, begin er dan ook niet aan.

Al deze dingen zijn nodig om die twee groepen te bereiken die het verschil moeten maken: je indirecte netwerk (klanten e.d) en ‘de rest van de wereld’. Wanneer je het goed doet zal je via die laatste groep meer dan één derde van het totale bedrag ophalen. En dit ‘goed doen’ zal uiteindelijk weer vooral afhangen van je gedrevenheid, passie en doorzettingsvermogen.

Tip van de dag: doe het niet alleen

Dit brengt ons weer terug bij mijn beginvraag: voor wie is crowdfunding nu bij uitstek geschikt? Voor dromers en doeners die geloven in hun project, ervoor door het stof willen gaan, innovatief en creatief zijn en, als allereerste voorwaarde, vrienden en familie hebben die hen financieel willen ondersteunen. Lukt dit alles niet, of wil je het niet – dan kan je er beter niet aan beginnen. De beste tip van de dag is dan ook om het vooral niet alleen te gaan doen. Vorm een groep, zodat je dit alles kunt spreiden. Niet alleen het netwerk, maar ook de benodigde competenties.

Veel succes!

Eric van den Berg heeft zijn presentatie op Slideshare gezet. Zie: http://www.slideshare.net/isimedia/fintech-de-toekomst-van-crowdfunding-voor-religieuze-organisaties.

elzer

Elze Riemer

Godsdienstwetenschapper en Journalist

Elze Riemer is freelance journalist voor verschillende media op het vlak van zingeving en religie. Haar specialiteit is het verdiepende …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.