‘Tendentieus’, ‘ongefundeerd’ & ‘nodeloos kwetsend’. Deze drie labels kunnen met geen mogelijkheid geplakt worden op de Definitieve Uitslag van  de Europese Verkiezingen zoals GeenStijl deze presenteerde. Maar liefst 1.378 GeenStijlstemmentellers gingen naar evenzoveel stembureaus om daar de uitslag, die verplicht op verzoek met luide stem moet worden bekend gemaakt, te noteren. Van 91 stembureaus was de uitslag op de een of andere manier onbruikbaar en dus wist GeenStijl van 1.287 stembureaus maar liefst 664.316 stemmen te tellen. Dat is 15% van het totaal uitgebrachte aantal stemmen. In vrijwel alle Nederlandse gemeentes wisten de GeenStijlers de stemmen te verzamelen van minstens één stembureau. Dit kaartje bevat een overzicht van de resultaten van deze uitstekend gecoördineerde actie. De redactie van GeenStijl heeft deze alternatieve telling heel goed gefundeerd. Aan de uitslagen zit niets tendentieus’ en GeenStijl is netjes binnen de wet gebleven. Hij is niet nodeloos overschreden, en de fatsoenlijke geesten in het land niet nodeloos gekwetst.

Door: Jan Jaap de Ruiter

GeenStijl: een zinvolle bijdrage
Wat is er aan de hand met GeenStijl? Met haar alternatieve telling van de uitslag van de Europese Verkiezingen heeft ze een zinvolle bijdrage geleverd aan het maatschappelijke debat over de vraag of Europa voorgaat, de Europese Commissie had immers erop aangedrongen dat de actie werd afgeblazen, of dat de nationale soevereiniteit voorop staat: wel doen. De laatste won. Het enige wat nog wat herinnert aan die good old GeenStijlhabitus zijn woorden in de internetlink van het kaartje waarop alle gemeente-uitslagen staan: ‘omgfuckingawesomegroot’ en dat Maurice de Hond een ‘krabbelaar’ wordt genoemd.

Aangifte doen?
Er was onlangs discussie over de vraag of er tegen GeenStijl aangifte gedaan moest worden omdat de site ‘tendentieus’, ‘ongefundeerd’ & ‘nodeloos kwetsend’ zou zijn. Ik heb toen aangevoerd dat onzin te vinden: “De vergissing die de aangevers van GeenStijl maken is dat ze een strijd zijn begonnen tegen mensen die op geen enkele wijze serieus te nemen zijn. Ze zijn de jokers van de samenleving die de grenzen van de vrijheid opzoeken”.

Maar een joker is GeenStijl allang niet meer. GeenStijl heeft er blijkbaar behoefte aan een punt te maken in een maatschappelijk debat. GeenStijl positioneert zich als serieuze gesprekspartner. GeenStijl, kortom, pleegt verraad aan de eigen GeenStijlconstitutie. Ze is niet tendentieus, goed gefundeerd en heeft niemand gekwetst.

Nodeloos kwetsen
Laat ik nog eens inzoemen op dat ‘nodeloos kwetsen’. Wie de stukken op GeenStijl leest, ziet dat er een beperkt aantal scribenten is die doorgaans een pseudoniem voeren: Johnny Quid, Van Rossem, Pritt Stift, de one and only Annabel Nanninga (haar eigen naam voerend, bravo!) en zo nog wat scribenten. Op Wikipedia staat een overzicht van wie de meesten van deze zijn. De stukken van de GeenStijlstukjesschrijvers staan vol met vermeend beledigende verwijzingen naar vrijwel elke persoon die ze opvoeren. Collega Martijn de Koning: salafistenhoer; arabiste Petra Stienen: toeten noch blazen duidingsdame (jammer: ik vond duidingshoer passender), aldus betiteld door Pritt Stift. Maar ook PVV-leider Wilders wordt in het zonnetje gezet: de site spreekt bij monde van Johnny Quid over de ‘xenofobe propagandamachine van Godscomplexje Wilders die harder leegloopt dan Kim Holland na een gangbang’. Ikzelf was indertijd erg teleurgesteld toen mij een hart onder de riem werd gestoken door GeenStijlscribent Mutsaerts: “Doe je ding”, zo voegde hij mij toe toen ik een kritisch stuk geschreven had over het Dictee der Nederlandse Taal in 2010 waar het ging over de vraag of je – vermoorde – joden/Joden met een hoofd- of een kleine letter moest schrijven.

Ebolavirus
Gekwetst kun je, wat mij betreft, alleen maar worden door mensen die dat met naam en toenaam doen en die bovendien een politieke of maatschappelijke machtspositie hebben. Die geen Johnny Quid heten of Pritt Stift. Beledigingen van machtige mensen kunnen keihard aankomen en even keihard kwetsen. Maar beledigingen van een stelletje grappenmakers, die weigeren hun studententijd te ontgroeien, en die zich zitten te verkneukelen in de redactieruimte hoe tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend hun volgende – anonieme – stukjes nu weer zijn: die doen geen pijn. Daar moet je om lachen. Of om een voorbeeld te geven: als Annabel Nanninga zegt dat het ebolavirus het migratieprobleem wel oplost is dat ‘nodeloos kwetsend’ maar verder ongevaarlijk, maar als Jean-Marie Le Pen, oprichter en voorman van het machtige Franse Front National dat zegt, ondermijnt dat de samenleving echt.

De toekomst van GeenStijl
Het gaat dus slecht met GeenStijl. Enerzijds ambieert de site serieuze journalistiek te bedrijven. Anderzijds wordt iedere persoon die op de site genoemd wordt, afgezeken door anonieme schrijvers. Maar je kunt niet eeuwig de clown blijven spelen. De GeenStijlmedewerkers komen ’s avonds ook moe thuis bij man of vrouw en/of kinderen. GeenStijlers zijn, zoals Annabel Nanninga op haar Twitteraccount zegt, ook maar ‘Fatsoenlijk Mensenmensen’.

Laat ik een voorspelling wagen. Het ‘tendentieuze’, ‘ongefundeerde’ en ‘nodeloos kwetsende’ GeenStijl heeft twee opties voor de toekomst. Of ze keert terug naar haar roots of ze ontwikkelt zich tot een serieus te nemen journalistiek medium. In het eerste geval zal ze een snelle en wisse dood sterven. In het tweede geval wordt ze een gewaardeerde partner in het maatschappelijke debat over allerlei onderwerpen. De stemmentellerijactie toont aan dat de site voor het laatste gaat en misschien is er op de burelen al bewust voor die nieuwe GeenStijlstijl gekozen. GeenStijl wordt gewoon WelStijl. Let op mijn woorden.

Jan Jaap de Ruiter is arabist aan Tilburg University. Voor meer informatie: www.janjaapderuiter.nl. Klik hier voor een overzicht van alle blogs van en over Jan Jaap de Ruiter op Nieuwwij.nl.

Nog geen reactie — begin het gesprek.