Mustapha Slaby, woordvoerder van de Stichting Al Maarif en de Al Kabir-moskee, heeft het licht aangereikt gekregen van Joke Jongejan, opbouwwerker in Amsterdam. Voor hem is het licht zichtbaar in de ontmoeting van mens tot mens.

“In het afgelopen jaar ben ik met mijn achterban bezig geweest om te proberen verschillende mensen met diverse levensbeschouwingen nader tot elkaar te laten komen. Dit gebeurde in een zeer heldere atmosfeer. Zo merkte ik op 5 mei tot mijn vreugde hoeveel licht we met elkaar uitstraalden in het gezamenlijk vieren van dit nationale feest. En tijdens een bijzondere ontmoeting met vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland mochten we het licht als een teken van hoop ontvangen uit handen van Jan Post Hospers. Het licht waarmee we elkaar kunnen verlichten en wat ons verbindt met elkaar.

In deze ontmoetingen en de vele contacten met mijn medemensen en lotgenoten zie ik telkens opnieuw het licht stralen. Maar ondanks al deze prachtige ervaringen zou ik best wat meer licht kunnen gebruiken. Er is nog heel veel licht nodig om te bewerkstelligen dat de maatschappelijke verhoudingen beter worden.

Het licht is voor mij de zekerheid dat ik alles kan overzien, ondanks de duisternis die hier en daar overheerst! Het licht kan dus ook voor mij zijn.

Daarom wil ik alle lezers van deze website vragen om deze bescheiden woorden te aanvaarden en door te geven aan de mensen om hen heen. Zo kan het licht blijvend doorgegeven worden, opdat het nooit zal doven.

Ikzelf wil vandaag Harm Puite, voorzitter van het Breed Interreligieus Overleg in Amsterdam, uitnodigen om het licht van mij te ontvangen en te vertellen welk licht hij ziet gloren.”

Mustapha Slaby

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.