Leila Ahmed heeft nagedacht over veel belangrijke vragen en discussies als het gaat om vrouwen en islam. Bijvoorbeeld: welke rol heeft macht gespeeld bij het vormen van de gangbare interpretatie van de islam als het om vrouwen gaat? Welke pre-islamitische gebruiken en culturen hebben invloed gehad op het kiezen van een bepaalde interpretatie als de juiste? Werd de positie van de vrouw wel beter met de komst van de islam? Wat is identiteit precies en hoe komt deze tot stand? En ben je eigenlijk wel zelf de eigenaar van je identiteit, of leggen anderen identiteit aan je op?

De vraag over macht en identiteit bleek meteen het meest urgent en interessant voor de aanwezige denkers op de bijeenkomst. Welke rol speelt macht eigenlijk bij het vormen van identiteit? Over het algemeen wordt aangenomen dat je zelf kunt bepalen wie je bent, dat het een bewust proces is waarbij je sommige deelidentiteiten kiest en andere afwijst.

Maar de ervaring van veel van de aanwezigen is juist dat identiteit ook vaak wordt opgelegd. Stickers als ‘moslim’, ‘vrouw’, ‘Berber’, ‘Arabier’, ‘Turk’ of ‘Marokkaan’ worden zomaar van buitenaf opgeplakt, zonder dat degene om wie het gaat daar eigenlijk iets over te zeggen heeft. Je kunt je dan alleen nog maar ‘verdedigen’ tegen die identiteit, maar ervan af komen lukt niet meer. Ook kun je de nuances van dat etiket nauwelijks meer duidelijk maken. ‘Ja, ik ben moslim, maar niet zo’n soort moslim’ klinkt als een zwakke verdediging tegen de opgelegde identiteit.

Identiteit is dus maar deels gekozen was de conclusie, je komt niet zomaar van je opgelegde identiteit af. De etiketten die je opgeplakt krijgt in de samenleving zijn ook een deel van je identiteit, omdat ze voor een groot deel uitmaken hoe anderen je zien. Dit proces heeft ook met macht te maken, hoe meer macht een bepaalde groep heeft, hoe meer mogelijkheid er is om andere groepen te etiketteren en weg te zetten als ‘anders’.

Islamitische vrouwen hebben hier elke dag mee te maken. Ze moeten verantwoorden waarom ze een geloof hebben waarin de positie van de vrouw zo slecht is, ze moeten verantwoorden waarom ze een geloof hebben waarin radicalisme kan voorkomen, ze moeten zich verantwoorden voor hun hoofddoek, etc.

Natuurlijk kunnen ze hun eigen identiteit ook vormgeven, maar weinig daarvan bereikt het publieke debat. Dat is waarom deze discussie- en leesgroep zo hard nodig is, om een manier te vinden waarop deze vrouwen weer macht kunnen krijgen over hun eigen identiteit.

Roosmarijn Bakker

Universitair docente islam aan de Universiteit van Amsterdam

Deelneemster aan de klankbordgroep ‘Vrouwen en islam’ van Nieuw Wij.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast