Doerga is een combinatie van twee oerkrachten in de schepping. De ene kracht bestaat uit bewegingsenergie (dynamiek) en geeft het universum de mogelijkheid om in beweging te komen. Door deze bewegingsenergie, ook wel shaktie of het vrouwelijk principe genoemd, kan het universum zich in allerlei vormen met de daarbij behorende kwaliteiten manifesteren. De andere kracht bestaat uit voornamelijk statische energie; ook wel het mannelijk principe, of shiva genoemd. Deze energie openbaart zich in de vorm van zuiver bewustzijn en stilte.

Omdat ook wij mensen het goddelijk aspect van doerga en shiva in ons dragen kunnen ook wij vanuit het beweeglijke energieniveau via meditatie transcenderen naar het stille, zuivere bewustzijn.

Hindoes gaan ervan uit dat het bestaan van geboorte tot de dood een leer of ervaringstraject is. Met als doel jezelf te ontwikkelen, zowel intellectueel als spiritueel, en jezelf daardoor te verlichten. Met als uiteindelijk doel: moksha, verlossing uit de cyclus van geboorte en dood.

Het hindoeïsme dat geen religie met ge- en verboden is, maar een manier van leven, probeert deze ontwikkeling zo effectief mogelijk te laten verlopen. Zij reikt de mens daartoe verschillende filosofische inzichten aan in de vorm van antwoorden op de meest fundamentele vragen van het leven. Zoals waar komen we vandaan, wie zijn wij en wat is er na de dood?

Voor hen die liever niet de filosofische weg kiezen kent het hindoeïsme andere instrumenten zoals ceremonies, rituelen devotie en meditatie. Navratri is zo’n moment van devotie en meditatie. Tijdens negen nachten (tien dagen) staat devotie aan de goddelijke kracht doerga centraal. Devoten doen dan vereringsceremonies, zingen lofliederen, offeren zoete spijzen, chanten mantra’s en mediteren op doerga. Om dit in een zo zuiver mogelijke staat te doen eten zij tijdens deze tien dagen uitsluitend vegetarisch voedsel. Bij voorbaat fruit en zuivelproducten of alleen maar zoete spijzen. Prikkelende spijzen worden vermeden. Dit alles met als doel na deze periode zich in woord, gedachte en activiteit zo gezuiverd te hebben dat de weg naar verbinding met het zuivere kosmische bewustzijn mogelijk wordt.

Het goddelijk aspect doerga wordt uitgebeeld als een vrouw die een leeuw berijdt en vier armen heeft.  Het berijden van een leeuw symboliseert haar kracht. Kracht om ‘beweging’, zoals onrust, heftige gedachten te beheersen. De armen geven aan dat ze de negatieve invloeden die uitgaan van onze natuurlijke geaardheden, zoals begeerte en jaloezie, kan overwinnen. Doerga wordt gezien als een universele moeder die haar devoten onvoorwaardelijk liefheeft, ze innerlijke kracht en zelfvertrouwen geeft en ze beschermt tegen het kwade. Vrouwen zien in ‘moeder doerga‘ een voorbeeld voor emancipatie, ontwikkelen van eigen waarde en zelfvertrouwen.

Het temmen van de leeuw staat voor het overwinnen van de onrust in onze geest. Zolang we wakker zijn gaan er continue allerlei gedachten door ons hoofd. Onze geest is onrustig. De shaktie of bewegingsenergie die door moeder doerga wordt gepersonificeerd, roept ons op te handelen, om karma te verrichten.

De belangrijkste activiteit tijdens Navratri is mediteren. Door meditatie brengen we ons lichaam en geest tot rust – het temmen van de leeuw. Door te mediteren maken we contact met ons diepste zelf; het goddelijke in ons. We transcenderen naar een hoger niveau van bewustzijn, het zuivere bewustzijn: een staat van totale stilte en innerlijke rust.

Gedurende negen nachten wordt er op moeder doerga gemediteerd. Met als doel: het realiseren van die kwaliteiten in onszelf. Kwaliteiten die door middel van negen verschillende verschijningsvormen van moeder doerga worden gepersonificeerd.

Gedurende negen nachten wordt er op de volgende kwaliteiten gemediteerd met het doel die in jezelf te ontwikkelen: Op ’tevredenheid’, de beheersing van de drang naar overconsumptie, macht en materiële gehechtheid; ‘Overwinning van onwetendheid’ met als doel spirituele groei en ontwikkeling van het besef van verbondenheid met alle andere schepselen op deze wereld; ‘Zelfinzicht’, door zelfreflectie en zelfevaluatie; ‘Zelfbehoud’, het vervullen van jou noodzakelijk behoeften als voorwaarde voor continuïteit van het leven; ‘Zelfontplooiing’, moeder doerga als verdrijver van pijn, verdriet en negativiteit waardoor zelfontplooiing en groei mogelijk wordt;  ‘Geluk binnen familieverband’. loslaten van negatieve gevoelens jegens elkaar, vergeven en opnieuw beginnen; ‘Innerlijke reiniging’, door vernietiging van je persoonlijke vijanden zoals jaloezie, hebzucht en onderscheid; ‘Zelfontwikkeling’, middel om tot kennis en inzicht te komen van de materiële wereld om op die manier beter begrip en respect van je omgeving te komen. En tot slot ‘verbinding met het oneindig bewustzijn en eenwording met de schepping’.

chander

Chander Mathura

Journalist

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.