Beste Jan Jaap,

Tja. Je reageert op een serie die net over de helft is en daarbij negeer je consequent de vrouwen die wij aan het woord laten. Deze vrouwen variëren sterk in culturele achtergrond, maatschappelijke positie en opvattingen over het leven en zedelijkheid. In de volgende uitzending komt bijvoorbeeld de Britse Shalina Litt aan bod, die het dragen van een niqaab hartstochtelijk en eloquent verdedigt.

Wat alle vrouwen gemeen hebben is dat ze gelovig zijn, van hun geloof houden maar het recht opeisen te mogen geloven zoals zij dat willen en te mogen leven zoals hen dat goeddunkt. Jij verwijst instemmend naar Tineke Bennema. Haar stuk hebben wij met open mond gelezen. Haar argumentatie is namelijk geheel gebaseerd op de stelling dat wij enkel ongelovige vrouwen in beeld brengen en daarmee het anti-islamsentiment voeden. Wij kunnen dan alleen maar vaststellen dat zij de serie niet heeft gezien (en toch oordeelt), of wel heeft gekeken en de vrouwen die in beeld zijn geen echte moslima’s vindt. En wij hopen dat dit laatste niet waar is. Aan Annemarieke die je ook instemmend aanhaalt, maken we verder geen woorden vuil aangezien zij haar brief begint met de opmerking dat ze de serie niet heeft bekeken.

Wij behandelen elke gefilmde vrouw met respect en laten haar geloofsovertuigingen met rust. Dat komt omdat wij islamitische vrouwen eens in beeld wilden brengen, hun opvattingen wilden horen, en – ja inderdaad – ook de strijd die zij voeren. Wij vinden dat deze vrouwen interessant zijn, soms zijn het voorhoeden in hun eigen landen die met grote risico’s strijden voor werkelijke geloofsvrijheid. Ons stoort het nogal dat jij de wijsheid en inzichten van deze vrouwen negeert. Bijvoorbeeld Souad Al Shammary die zegt dat de conservatieve elites van de Islam een seksuele religie hebben gemaakt (en daar verwijst de titel die je niet begrijpt ook naar). Of de orthodoxe geestelijke Rufaida Al Habash die zich baseert op de Koran als zij stelt dat er een nieuwe historische interpretatie nodig is (die ook door vrouwen wordt opgesteld) en er een einde moet komen aan de dwang van conservatieve, mannelijke geestelijken. Wij hadden het wel interessant gevonden jouw mening als Arabist te horen over een dergelijke moedige want controversiële stellingname.

Blijkbaar stoort het jou dat we ook laten zien dat de levens van veel gelovige vrouwen, met name in landen als Pakistan, India, Qatar, Syrië, Egypte, Saoedi-Arabië, enz., zwaar zijn omdat ze geregeerd worden door geestelijke en wereldlijke heersers die in naam van de islam hun vrijheid beperken en hen soms ook opjagen. Waarom we dat laten zien? Omdat wij inderdaad geëngageerd zijn en vinden dat godsdienstvrijheid de afwezigheid van dwang veronderstelt. Wij vinden ook dat elk mens gevrijwaard moet zijn van vernedering door staten en geestelijken.

Jij stelt dat de serie ‘neutraliteit’ mist. Dat klopt dus. Sterker, de serie is bewust vanuit een subjectief perspectief gemaakt: dat van de ongelovige maar geïnteresseerde buitenstaander (vanuit Femke dus). Dat wordt ook expliciet vermeld omdat wij dat eerlijker en opener vinden dan een valse schijn van onbevooroordeeldheid.

Neutraliteit is namelijk een fictie, en wij veronderstellen eigenlijk dat jij als wetenschapper dat met ons eens bent. Waardenvrije wetenschap bestaat niet, leerde Weber ons al. Betrouwbare wetenschap ontstaat als de eigen waarden worden benoemd en onderzocht. Hetzelfde geldt wat ons betreft voor journalistiek. Onze serie is inderdaad niet neutraal, net zo min trouwens als jouw analyse die in werkelijkheid een heel subjectieve weergave is van de serie en de meningen erover.

Wij kiezen partij voor vrouwen die geloofsvrijheid willen tegenover de mannelijke geestelijken en heersers die ‘hardvochtig’ proberen hen klein te houden. Dat is ons journalistieke en maatschappelijke engagement. De vraag is wat jou motiveert bij het schrijven van je stuk.

Hartelijke groet,

Femke Halsema en Hassnae Bouazza

Klik hier voor andere artikelen en brieven over ‘Seks en de zonde’.

Halsie

Femke Halsema

Nederlands bestuurder, auteur, programmamaker, Burgemeester van Amsterdam

Profiel-pagina
Hassnae-Bouazza

Hassnae Bouazza

journaliste, columniste, schrijfster, vertaalster, programmamaakster

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast