Heeft het wel zin om mannen ervan te overtuigen dat zij hun mannelijkheid zelf mogen bepalen, als veel vrouwen misschien toch vallen op macho-achtige ideaaltypes?

“Vrouwen die op macho ideaaltypes vallen, hebben wellicht nog wat innerlijk werk te verrichten. Bovendien zijn deze vrouwen niet interessant om een relatie mee te beginnen als je op zoek bent naar meer diepgang. Dus stop met het voldoen aan verwachtingen van vrouwen, stop met het zoeken naar vervulling in een romantische relatie en ga je eigen waarheid leven. Een man die vanuit zijn innerlijke waarheid leeft, is op een totaal ander level aantrekkelijk en zal een nieuw soort ‘macho-energie’ uitstralen die volwassen vrouwen aantrekt. Ik vind dat we onze maatschappelijke idealen over mannelijkheid en vrouwelijkheid moeten bijstellen. Ieder individu bezit zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. Ik bewonder David Deida daarin. Hij beschrijft het pad van seksuele gelijkheid naar seksuele polariteit, waarbij we vanuit gelijkheid opnieuw op zoek gaan naar onze mannelijke of vrouwelijke essentie, iets wat los staat van het fysieke geslacht. David Deida heeft les gegeven en onderzoeken geleid aan universiteiten wereldwijd, en geniet internationale faam als schrijver en spreker over zelfontplooiing en intieme relaties. In zijn bestseller De kracht van echte mannen. Gids voor omgang met vrouwen, werk en seksualiteit (2003) typeert hij de ‘authentieke man’ als volgt:

‘Dit soort man is sterk geboeid door het vrouwelijke. Hij houdt ervan zijn vrouw seksueel te nemen, haar in vervoering te brengen, maar niet op de ouderwetse machomanier. Hij wil haar veeleer in vervoering brengen met zoveel liefde dat zij verdwijnt, zij beiden verdwijnen, in de volheid van het liefhebben zelf. Met overgave wil hij de liefde op deze aarde belichamen, in zijn werk en zijn seksualiteit, en hij doet dit als een vrij man, niet gehinderd door uiterlijke conventies of innerlijke lafheid. De nieuwe man is geen bange bullebak, die zich een houding aanmeet van een of andere King Kong die de baas is over het universum. Hij is evenmin een new-age-watje, zonder ruggengraat, zonder werkelijkheidszin. Hij heeft zowel zijn vrouwelijke als mannelijke kant aanvaard en hij beperkt zich niet langer tot een van beide. Hij hoeft niet zo nodig altijd gelijk te hebben of zich altijd veilig te voelen, meegaand te zijn of bereid tot delen, als een tweeslachtige allemansvriend. Hij leeft gewoon vanuit zijn diepste kern, geeft zijn gaven zonder terughoudendheid, ervaart het vluchtige ogenblik als de openheid van het bestaan en wil niets liever dan meer liefde in zijn leven brengen. Een echte man weet dat vrouwen eisen stellen aan mannen waar zij niet aan kunnen voldoen en hij laat zich hierdoor niet afleiden van zichzelf en zijn missie” (Deida: 2003, 11).’”

Toch vermeldt uw website dertig eigenschappen die vrouwen ‘aantrekkelijk en sexy’ vinden van mannen. Inclusief een afbeelding van een halfontblote bodybuilder. Houdt u mannen daarmee geen norm voor?

“Die eigenschappen gelden eigenlijk evenveel voor de aantrekkelijkheid van mannen als van vrouwen. Alle mensen zijn aantrekkelijk als ze, bijvoorbeeld dromen of passies hebben waar ze actief aan werken, gedreven en doelgericht zijn, goede zelfkennis hebben, niet bang zijn voor uitdagingen en niet bang zijn om angsten te overwinnen. Deze eigenschappen kwalificeren het individu en gaan niet om sociale verwachtingen. Toch is het natuurlijk wel enigszins provocerend bedoeld, en daagt het mannen uit om vooral niet aan dit eisenlijstje te willen voldoen.”

Sommige mannen uiten bij u hun seksuele ontevredenheid. Wat zijn hun klachten precies? En zeggen die misschien iets over de manier waarop West-Europeanen in het algemeen over seks denken?

“Veel mannen voelen zich incompetent en afgewezen in hun seksualiteit. Dat heeft te maken met de manier waarop wij in onze cultuur seks definiëren en beleven. Seks kan zoveel meer zijn dan een fysieke daad waarbij sprake is van een ejaculatie en een drie seconden durend piekorgasme. Het westen ziet seks in die zin vooral als ‘porno’. Veel mensen rukken er van achter hun laptops op los of hebben betekenisloze one-night-stands om de innerlijke leegte te vermijden. Zelfs in een intieme liefdesrelatie wordt seks vaak gebruikt als een quick-fix die ons weer goed moet laten voelen. De motieven variëren: we willen ons (in onze mannelijkheid) erkend voelen, eenzaamheid verdrijven, verdriet vergeten, snel ontstressen of alleen maar onze lust bevredigen.
Helaas heeft mannelijke seksualiteit in het westen vaak een sterke focus op de genitale sensatie, iets wat de man zichzelf tijdens masturbatie heeft aangeleerd en vaak doorvoert in seks met een vrouw. De betekenis van seks is dan vooral een bevestiging van viriliteit en mannelijkheid, die hij ontvangt door een goede erectie en ejaculatie. De farmaceutische en seksindustrie spelen daar op in. Zulke seks is vooral een technische exercitie, geïsoleerd van de rest van het leven. Het heeft weinig met echte intimiteit te maken.
De meeste mannen moeten leren hoe ze liefde en lust met elkaar in verbinding brengen. Sommige mannen zijn te zacht en liefdevol, anderen zijn lustvol maar weinig aanwezig. Er is niets mis met het bevredigen van lusten. Maar, nogmaals: seks is zoveel meer dan ejaculeren. Het is jammer dat veel mensen daar weinig over weten. Scholen zouden meer aandacht mogen besteden aan de intieme betekenis van seksualiteit. Onze seksuele revolutie is eigenlijk vrij bekrompen geweest. De seksuele moraal is misschien vrijer geworden, maar toch zitten we nog steeds gevangen in een nogal beperkende manier van seksueel denken en doen. Voor een goed seksleven is veel meer nodig dan het doorbreken van taboes op het praten over ‘de fysieke daad’, of taboes op het zien van naaktheid. Dus oké, we zijn seksueel vrij: en wat gaan we nu met die vrijheid doen?”

Wat is dan een ‘een goed seksleven’?

“Ik zou een daar een andere vraag aan vooraf willen stellen: wat is een erotisch verlangen? Volgens mij hebben alle erotische verlangens in essentie een religieuze aard. Ik bedoel daarmee dat we hunkeren naar zingeving en eenheid. Het is niet voor niets dat veel mensen ‘Ohhh Godddd’ roepen als ze klaarkomen. Een goed seksleven brengt je dichter tot jezelf en dus dichter tot God. In Sex in the City zeiden ze eens: ‘Who you are in bed, is who you are in life’. Als je je seksleven gebruikt voor persoonlijke groei, diepgaande verbinding, intens genot en je zoektocht naar een goddelijk zinvol leven als dienend nederig dankbaar mens, dan zit je volgens mij op de goede weg.
Om daadwerkelijk diep vervullende mystieke ervaringen mee te maken tijdens seks, is oefening nodig. De meeste mensen hebben veel contractie en spanning in hun lichaam en gebruiken seks en klaarkomen als snelle ontlading. Wanneer je meer en meer bewust wordt van je lichaam en (seksuele) levensenergie in je lichaam, kun je leren deze energie bewust door je hele lichaam te sturen. Een gespannen drie seconden piekorgasme, kan dan een urenlange orgastische staat worden, een soort trance-ervaring, waarbij je in direct contact staat met je hogere zelf. Het deel ‘tan’ van ‘tantra’ betekent dan ook to expand. Deze expansie geldt overigens niet alleen voor slaapkamerrituelen. Het is een algehele expansie van bewustzijn, dat je kunt oefenen in de slaapkamer. Zoals een van mijn leraren Marc Gafni zegt: ‘Sex models Eros, is doesn’t exhaust it’. Seks is dus een model voor Eros, waarbinnen we kunnen leren ons lichaam en geest te openen voor goddelijk bewustzijn.
Seksuele energie is dan de brandstof waarmee je naar de hemel reist. Iedereen kan daar komen, maar het vraagt wel oefening. Toch kun je bij de eerste keer oefenen met bijvoorbeeld meditatie, of wat ik noem ‘heilige masturbatie’, al bijzondere ervaringen maken, wat motiveert om verder te gaan ontdekken. Voor het coachen van mannen haal ik dus veel inspiratie uit de tantra. Alex Vartman van The New Tantra is bijvoorbeeld zo’n inspiratiebron. Wie met zijn seksuele energie in contact is, leidt een voldaan en geïnspireerd leven.”

Wat mij tegenstrijdig lijkt: hoewel culturele idealen van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ verzonnen zijn, moeten we toch in een heilig onderscheid geloven…

“De seksuele revolutie heeft ervoor gezorgd dat we ons hebben bevrijd van vastgestelde rolpatronen voor mannen en vrouwen. We zijn deze culturele waarden als het ware aan het ontstijgen. Dat wil niet zeggen dat er wel degelijk een onderscheid te maken is tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. We leven in een duale wereld, waarin polariteit zorgt voor aantrekkingskracht. Dit onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten is echter niet geslachtsgebonden. Ieder mens is mannelijk en vrouwelijk. Om als mens je volle potentie te kunnen leven, moet je beide kennen in jezelf. Het gaat om de bewustwording van verschillende kwaliteiten, om die vervolgens bewust te kunnen ‘spelen’.
Wat je vaak ziet in relaties is dat stellen zich mettertijd als ‘broer en zus’ zien. Ze verliezen hun erotische aantrekkingskracht. Dat komt doordat de ene persoon zich niet meer aangetrokken weet tot de mannelijke of vrouwelijke energie van de ander. En omgekeerd. Dat kan komen doordat de partners hun eigen mannelijke of vrouwelijke energie niet goed genoeg kennen, waarderen en uiten. Ze zijn zich onbewust van hoe (seksuele) aantrekking werkt. Als een vrouw thuis komt van haar werk, zit ze in haar doe-modus. Dit is mannelijke, doelgerichte ‘staccato’ energie. Het kost tijd en bewustzijn om zich opnieuw te kunnen openen in ontspannen overgave, voordat ze ruig genomen kan worden door haar man. Maar het kan ook zijn dat zij vanuit haar mannelijke energie besluit om haar man te openen voor ontspannen overgave. Dan moet hij wel bereid zijn om zijn vrouwelijke kant te omarmen. Bewustzijn over hoe verschillende energieën in ons lichaam werken, zorgt ervoor dat seksuele gelijkheid niet leidt tot het uitdoven van aantrekkingskracht.”

Een criticus vindt het misschien nogal plat om de zinvolheid van seks uitsluitend te meten aan de duur van een orgasme. ‘Seks is dan alleen gericht op het persoonlijk welbevinden, niet omwille van het onbaatzuchtig liefhebben van de ander.’ Wat vindt u?

“Tantra leert juist om de aandacht te verleggen van de ander naar jezelf. Dit is niet vanuit een egoïsme, maar vanuit het weten dat wanneer jij helemaal aanwezig bent met alles wat er in jou leeft, je vanzelfsprekend een waardevolle bijdrage voor de ander kunt zijn. Je kunt pas onbaatzuchtig van een ander houden, als je onbaatzuchtig van jezelf houdt.
En zinvolheid van seks is absoluut niet te meten aan de duur van een orgasme. Zinvolheid van seks gaat over totaal aanwezig zijn in het moment met wat er echt is. Als je bijvoorbeeld merkt dat je bezig bent met je seksuele prestaties en je je daar onzeker over voelt, blijf daar dan met je aandacht bij, adem het in, breng het in het contact door erover te delen. Soms betekent dat dus dat je stopt met vrijen, en je samen in stilte bewust ademt met wat er is. Het orgasme is dan juist niet het doel, het is iets wat ontstaat als de werkelijke golfbewegingen van seksuele energie gevolgd worden.”

Kunnen de Abrahamitische tradities ons iets waardevols leren over de betekenis van seks? Hebt u in uw coachingspraktijk iets aan de inzichten uit die tradities? De meeste mensen associëren het jodendom, christendom en de islam met een strenge en beperkende seksuele moraal. Hoe ziet u dat?

“Er is een belangrijk verschil tussen religies en mystiek. Iedere religie heeft ook een mystieke stroming en binnen die mystieke stroming is juist veel openheid rondom seksualiteit. De Joods-mystieke Kabbalah is daar een voorbeeld van, waar ik mij graag door laat inspireren.”

Waarom coacht u geen vrouwen?

“Op dit moment richt ik mij op mannen omdat daar mijn hart naar uit gaat en het praktisch is om mij op een doelgroep te richten. Maar ik sta er zeker voor open in de toekomst met vrouwen te werken.”

Zijn er meer intimiteitscoaches?

“Er zijn steeds meer mensen die zich intimiteitscoach noemen. Echter werkt ieder op een eigen manier. Ik onderscheid mij door de combinatie intimiteit en zingeving. Anderen werken bijvoorbeeld wel meer op praktisch/technisch niveau. Het is een nieuw beroep waar nog veel in ontwikkeld moet worden. De organisatie NOVIS probeert hier aan bij te dragen door te beoordelen of iemand zich intimiteitscoach mag noemen en ziet toe op het naleven van de kwaliteitscriteria van onze beroepsgroep.”

Wat is uw droom, op werkgebied?

“Het is mijn missie om mensen thuis te brengen bij de liefde van God, door ze in te wijden in de kunst van het beminnen. Ik zou graag een liefdestempel creëren waar vrouwen samen werken, om mannen in te wijden in heilige seksualiteit en de kunst van het beminnen. Ik zou ook graag iets bij willen dragen aan het bestrijden van onvrijwillige prostitutie en seksueel misbruik. Een van mijn dromen is het oprichten van een muze-escort-bureau dat zich niet richt op het bevredigen van ego-lusten, maar waarbij het verleidingsspel bewust wordt gebruikt om de ziel in de ander te laten ontwaken. Een andere droom is het oprichten van een therapeutisch wellness-centrum, waarbij vrouwen na seksueel misbruik weer thuis kunnen komen in hun vrouwelijke kracht. Verder hoop ik ooit boeken te mogen schrijven over mijn persoonlijke ervaringen en kennis.”

32928257_10216070780071682_2538458966246031360_n

Robert Reijns

Redacteur

Robert Reijns – journalist, cultureel antropoloog, docent maatschappijleer – is o.a. eindredacteur bij Kerk in Den Haag.
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.