Door: Gilbert Smelt

De Verenigingskerk (Unification church of UC) is opgericht in Zuid-Korea door dominee Sun Myung Moon onder de naam Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. Voor de ontwikkeling van deze beweging kunnen drie perioden worden onderscheiden:
‘De eerste Verenigingskerk periode’, van de oprichting in 1954 tot 1996  kenmerkt zich door de snelle expansie vooral door liefdadigheidsactiviteiten zoals gratis onderwijs in Zuid Korea.  De werving betrof vooral jonge, hoogopgeleide bekeerlingen en breidde zich al in 1958 uit naar Japan, daarna naar de VS en vandaaruit wereldwijd. De georganiseerde huwelijken, oftewel Blessings, vormden het belangrijkste ritueel van het geloof, en in deze periode mochten die alleen gesloten worden tussen U.C.-leden.

De groei in de VS werd sterk gestimuleerd door de komst van Moon naar de VS in 1972 en de verplaatsing van het hoofdkwartier naar de VS. Klachten over brainwashing leidden in 1982 tot een veroordeling van Moon tot 18 maanden cel. Op de aanklacht van brainwashing volgde uiteindelijk geen veroordeling, maar wel op die van belastingontduiking. Gevolgen van deze veroordeling waren niet alleen dat de U.C. veel publiciteit kreeg, maar ook de leer van de U.C. werd aangepast, het ‘beloofde land’ VS moest zijn favorieten status nu afstaan aan Korea. In 1976 waren er in Korea en Japan circa 350.000 aanhangers. In 1991 viel de Sovjet Unie uit elkaar, waarmee Moon zijn anticommunisme ook minder urgent werd. In 1996 verklaarde Moon officieel dat het tijdperk van de Verenigingskerk was afgelopen.

‘De Verenigingsbeweging Periode’ 1996- 2008: Unification Movement. Vanaf 1996 lag het zwaartepunt van de activiteiten op het gebied van de maatschappelijke activiteiten zoals internationale vredesactiviteiten en het versterken van de familierelaties. Een van de redenen was dat de commune levensstijl niet meer aansloot bij de levensstijl van de inmiddels oudere volgelingen. Ook verslechterden de financiële zakelijke resultaten van de U.C. in deze periode sterk. Een wijziging die werd doorgevoerd was dat de Blessings nu ook waren weggelegd voor niet U.C.-leden, indien er  minimaal US $ 14000 werd gedoneerd. Toch was dit niet voldoende om de financiële resultaten te verbeteren.

Ook de opvolging van Moon gaf spanningen. In de voorbereiding op de overdracht van het leiderschap had Moon in deze periode aangegeven dat zijn oudste zoon Hyun Jin Moon oftewel ‘Preston’ uit 1969, huidige leider van de Amerikaanse tak, de leiding zou krijgen. De Europese kerken vonden Preston echter niet geschikt, het moraal zakte in en er werd geprotesteerd.

Sunmyungmoon‘De Tweede Verenigingskerk (2008-2014) (Unification Church) periode’. In 2008 werd tijdens een lezing verklaard dat de U.C. weer het zwaartepunt van de beweging zou gaan vormen.

Opvolging

In 2009 barstte de machtsstrijd om de opvolging voluit los nadat Moon van mening veranderde en koos voor zijn jongere zoon Hyung Jin Moon, oftewel ‘Sean’ uit 1979. Hierna ontstond een machtsstrijd tussen een triumviraat van drie van de vier jongere kinderen tegen Preston, de oudste zoon.

De kinderen van het triumviraat, allen met Harvard-kwalificaties, hebben de kerken in Korea en in de VS al gerevitaliseerd door de overgang naar een meer evangelische christelijke kerk voortvarend uit te voeren. Het afhaken van de jongere bekeerlingen is gestopt. Vooral in New York neemt het aantal leden en kerken nu weer snel toe. De U.C. wordt omgevormd tot een meer evangelische kerk, met de invoering van tienden om de financiering zeker te stellen, het inhuren van professionele bands, vrouwelijke voorgangers, en het gebruik van satelliettelevisie.

In september 2012 overleed Moon. Op dit moment staat de oudste broer Preston staat nog aan het roer van de Global Peace Festival Foundation (GPFF), een maatschappelijke tak van de beweging. Niet duidelijk is wie nu echt de leiding heeft van de U.C. Volgens de eigen opgave zou de U.C. nu wereldwijd circa 1 miljoen leden hebben, waarvan enkele honderdduizenden in Korea. Onafhankelijke bronnen geven veel lagere aantallen: meer dan 50000 wereld wijd (2010), enige duizenden in Japan (2010) en circa 5000 in de VS tussen 1980 en 2000.

Dertien kinderen

Sun Myung Moon was geboren op 6 januari 1920 in P’yeongan Pukto, in het huidige Noordwest Korea. Moon zijn Presbyteriaanse ouders hadden zich hadden bekeerd toen hij tien jaar oud was. Op 19 jarige leeftijd ging Moon naar Seoul om electrical engineering te studeren, en daarna vertrok hij naar Japan voor verdere studie. In 1943 trouwde Moon met zijn eerste vrouw Sya Kil Choi. In 1945 ging hij terug naar Seoul, en begon met het schrijven van zijn geloofsleer: de Divine Principle. Daar Moon weerstand ondervond bij de verbreiding van zijn leer in Zuid-Korea, vertrok hij op 6 juli 1946 naar het communistische Noord-Korea. Ook daar werd hij echter vervolgd, en veroordeeld tot 5 jaar hard labour in een strafkamp. Moon kwam vrij in 1950 toen de Verenigde Naties het kamp bevrijdden.  Na zijn scheiding in 1952, trouwde Moon op 11 april 1960 met zijn tweede vrouw Hak Ja Han. Zij kregen 13 kinderen.

Nadat Moon in Zuid-Korea een handelsimperium had opgezet, verhuisde hij in 1972 naar de VS. Moon was via de U.C. eigenaar van vele bedrijven: True World Foods, hotels, juwelierszaken, universiteiten, de Washington Post en een Noord-Koreaanse autofabriek. Daarbij was Moon de belangrijkste wapenleverancier van de Zuid-Koreaanse strijdkrachten. Moon steunde Nixon en Reagan tijdens hun campagnes in verband met zijn sterke anticommunistische overtuigingen. Moon zijn kinderen kwamen vaak in het nieuws met zelfmoorden, rechtszaken, jonge overlijdens, ruzies, en deelnames aan Reality shows. In 2006 werd het familiefortuin op 989 miljoen dollar geschat.

De religieuze rol van Moon begon op 16-jarige leeftijd toen Jezus aan hem verscheen. Jezus vertelde Moon dat hij niet in staat was geweest zijn taak te voltooien in verband met het ongeloof van de mensheid. Moon kreeg de taak om zijn missie te volbrengen, iets wat hij eerst weigerde maar later accepteerde. Terwijl in de vroegere U.C.-literatuur over een ‘geheime rol’ van Moon wordt gesproken, heeft Moon later zelf zijn rol van Messias oftewel de ‘Heer van de tweede komst’ openbaar bevestigd. Moon zijn functie is nu om de ‘drie zegeningen’ te brengen: individuele perfectie, een echte familie en een ideale maatschappij onder Gods leiding, met Moon als zijn vertegenwoordiger. Het tweede huwelijk van Moon met Hak Ja Sun Moon is daarmee van allesomvattend belang in zijn leer, hiermee is de eerste cel van de ‘ware familie’ op aarde verwerkelijkt. Moon en zijn vrouw zijn daarmee de enige echte – geestelijke – ouders van alle volgelingen geworden.

Nederland

In 1965 is de beweging door een Amerikaanse missionaris naar Nederland gebracht. Het eerste centrum in Nederland werd in 1965 te Amsterdam opgericht. Na verloop van tijd wordt het voormalige Bio-vakantieoord in Bergen aangekocht. In 1975 kwam de Verenigingskerk in Nederland in de publiciteit, toen een Canadese arts bij de officier van Justitie te Alkmaar een klacht indiende tegen de beweging wegens kidnapping van zijn zoon. De mensen die zich in de jaren zestig zich bij de beweging aansluiten waren voornamelijk jonge, goed opgeleide middenklasse studenten. In 1977 telde de Verenigingskerk 120 leden, in 1980 circa 80. In 1980 was er nog een woongemeenschap in Amsterdam van tussen de 15 en 20 leden. Bij mijn bezoek aan de kerk werd genoemd dat in 2014 het aantal ‘kernleden’ nu 400 bedroeg.

Gilbert Smelt studeert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bovenstaande tekst is een ingekorte versie van zijn paper over de Verenigingskerk. In zijn volgende bijdrage doet hij verslag van zijn bezoek aan deze gemeenschap.

Dit is het zesde deel van een serie over oosters denken. Lees hier het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde deel.

Al één reactie — praat mee.