Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap.

De organisatie hecht veel waarde aan diversiteit, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

De functie

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een beleidsadviseur die zich voornamelijk richt op werkzaamheden op het gebied van mensenrechteneducatie en het recht op onderwijs. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats binnen het strategisch programma Mensenrechten op School (met name binnen de lerarenopleiding). Daarnaast moet de beleidsadviseur binnen het College breed inzetbaar zijn op andere mensenrechtenthema’s. De beleidsadviseur is in staat om vanuit een projectmatige invalshoek meer of minder complexe adviesproducten te ontwikkelen en realiseren. De beleidsadviseur identificeert kansen voor mensenrechteneducatie in het Nederlandse onderwijs. Dit vergt kennis van en ervaring met zowel mensenrechten als met (en in) het onderwijs.

Klik hier om verder te lezen.

Bron: Mensenrechten.nl

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.