Voor mensen die het leven op straat kennen is het Straatpastoraat een plaats van ontmoeting, bezinning en creativiteit. Met groepsactiviteiten en individueel pastoraat bevorderen we de onderlinge steun en de zelfredzaamheid. We signaleren relevante ontwikkelingen en ontwikkelen creatieve en vernieuwende activiteiten. We delen verhalen en werken aan verbindingen tussen mensen met en zonder een thuis. Het Straatpastoraat is een klein project dat een groot verschil maakt.

De Protestantse Diaconie zoekt een Straatpastor (0,8 fte).

Taken

 • Opbouwen van een steunend netwerk van mensen die het leven op straat kennen door middel van groepsactiviteiten en veldwerk.
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen en het organiseren van vernieuwende initiatieven.
 • Stimuleren van contacten tussen mensen met en zonder dak.
 • Werven en begeleiden van vrijwilligers en onderhouden van contacten met relevante organisaties.

We zoeken een collega die

 • zich geïnspireerd weet door het evangelie en die een kerkelijke binding heeft;
 • vorm kan geven aan spiritualiteit en zingeving;
 • de taal spreekt van de straat, van beleidsmakers en van de kerk;
 • mogelijkheden ziet en kansen benut in een organisatie met en voor kwetsbare mensen;
 • bedreven is in PR en communicatie, zowel intern als extern;
 • ondernemend is en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen;
 • een relevante (HBO+) opleiding en werkervaring heeft.

Wij bieden

 • Veel ruimte voor creativiteit en pionierswerk.
 • Een stimulerende werkomgeving.
 • Een aanstelling van 0,8 fte voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging, volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van kerkelijk medewerkers.

Meer informatie over deze functie bij Arend Driessen, (06 20879175, a.driessen@diaconie.org).

Sollicitaties (liefst per email) voor 10 november 2017 bij:

Protestantse Diaconie Amsterdam
t.a.v. dhr. A. Driessen
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
a.driessen@diaconie.org

Nog geen reactie — begin het gesprek.