Voor de aanpak van radicalisering en extremisme is de gemeente op zoek naar een analist / onderzoeker die over expertise beschikt op het gebied van de Jihadistische ideologie en links en rechts extremisme, de wijze waarop deze ideologie zich manifesteert bij personen, organisaties en netwerken, en hoe deze zich momenteel ontwikkelt in Nederland en daarbuiten. Hij of zij is goed op de hoogte van de context waarbinnen radicalisering en polarisatie zich momenteel afspeelt en signaleert vroegtijdig veranderingen in dit dynamische werkveld.  Op basis van (geringe) beschikbare informatie kan de analist een advies geven over de in te zetten lijn, ook onder druk. Het  is tevens een pré bekend te zijn met relevante privacywetgeving. De analistis bekend met de taken en verantwoordelijkheden van partners zoals de NCTV en de AIVD.

Ondersteunen Meld- en Adviespunt radicalisering

Bij het meldpunt komen vragen en meldingen binnen van professionals aangaande radicalisering en polarisatie. De meldingen worden samen met de politie en het OM geduid en zo te kijken of het nodig is dat een persoon in de aanpak wordt opgenomen. Hij of zij is dé expert aan tafel als het gaat om de duiding van signalen die mogelijk wijzen op radicalisering. Dit vraag kennis over de radicale Islamitische ideologie, alsmede bereidheid expertise op te doen op extreem rechtse en linkse ideologieën.

Ondersteunen van casusregisseurs

De gemeente heeft voor radicalisering een persoonsgerichte aanpak, waarin verschillende partners uit de zorg- en strafketen samenwerken om risico’s te verminderen. De casusregisseurs zijn belast met het maken van een plan van aanpak, zij doen dit met verschillende partners zoals bijvoorbeeld de GGD, GGZ, Raad van de Kinderbescherming of de reclassering. De analist ondersteunt de casusregisseurs bij de duiding van de ideologisch  drijfveren, motieven en gedragingen en de manier waarop dit invloed heeft op de geformuleerde doelstellingen binnen het plan van aanpak.

Online analyse en monitoring

Radicalisering en polarisatie speelt zich steeds meer online af: aanbod van radicaal gedachtegoed blijft online sterk aanwezig en jihadistisch netwerk  worden online verstevigd en bestendigd. De analist doet aan de hand van openbare bronnen onderzoek naar personen in de casuïstiek zodat de regisseurs meer zicht hebben op  online gedrag en netwerk van personen.

Daarnaast ondersteunt de analist de beleidsadviseurs door het bijhouden van de relevante online ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en polarisatie. Met de geboden informatie wordt gericht sturing gegeven aan zowel het beleid omtrent de Integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering (IPGA-R) als alle preventieve activiteiten, en wordt het bestuur geïnformeerd.

Lees hier verder.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

U kunt ons bereiken via de onderstaande links. Mocht u zelf willen publiceren op Nieuw Wij, stuur dan uw bericht per mail op, of maak …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.